Zebranie Walne Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie,

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu dra Piotra Czekaja ogłoszonym na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 października 2021 roku informujemy, że posiedzenie Zebrania Walnego SAiP odbędzie się we wtorek 26 października 2021 roku o godz. 18.00 w gmachu V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W razie nieosiągnięcia kworum, drugi termin posiedzenia wyznaczono na wtorek 26 października 2021 roku, godz. 18.30. Zebranie Walne w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

Na Zebranie Walne zapraszamy wszystkich zainteresowanych – także tych, którzy dopiero pragną dołączyć do naszego Stowarzyszenia.

Prawo głosu stanowiącego przysługuje członkom stosownie do przepisów Statutu.

 

Dodaj komentarz