S..KS KRO..A

Osiągnięcia sportowe Zakładników, zwanych również Pacjentami, były olbrzymie, rozpisywała się o nich lokalna prasa, czego próbki macie w załączeniu. Relacjom o osiągnięciach służyła równie   ż oficjalna tablica, na której widniał wykonany szablonowymi literami napis „SKS ORKAN” . Pewnego dnia, nieznany sprawca zmienił szyk liter uzupełniając brakujące E i K, zapewne „pożyczone” z innego miejsca. Rezultat był […]