Zmiana terminu Zebrania Walnego – EDIT: ODWOŁANIE ZARZĄDU

Zawiadamiamy, że Zebranie Walne, które początkowo miało się odbyć dnia 7 kwietnia 2020 roku zostaje przełożone na dzień 26 maja 2020 r.. Posiedzenia Zarządu odbędą się w terminach 8 kwietnia i 26 maja 2020 r., w miejscu, jak podane w poprzednim ogłoszeniu. Na wypadek zmiany terminu posiedzenia w związku z epidemią koronawirusa umieścimy odrębny komunikat. W […]

Przeznacz jeden procent podatku na działania SAiP

Drodzy Państwo, Mili Uczniowie, Rodzice, Dziadkowie, Absolwenci i Nauczyciele… Wszyscy Sympatycy V LO Jeżeli dostrzegacie zasadność funkcjonowania SAiP, to w prosty sposób możecie współuczestniczyć w działaniach ofiarowując 1% swojego podatku na Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest Nasze Stowarzyszenie. Od ponad 10 lat wszyscy mamy prawo dysponować celem, na jaki przeznaczamy 1% podatku, od kilku lat […]