Władze

CZŁONKOWIE HONOROWI
 
Prezes Honorowy
prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
 
Członek Honorowy
mec. Dariusz Gradzi
 
AKTUALNE WŁADZE STOWARZYSZENIA
Prezes Zarządu
Piotr Czekaj
Wiceprezes Zarządu
Stanisław Pietras
Skarbnik
Agata Brezdeń
Sekretarz
Jakub Rawski
Członek Zarządu
Paweł Wójcik

 

   
Komisja Rewizyjna: 
Marcin Buś
Jarosław Bielewicz
Małgorzata Nędza-Liśkiewicz
Rada Koleżeńska:
Marek Kordylewski
Agnieszka Chwałek
Joanna Zygmunt
Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 150-lecia VLO
Marek Kordylewski