Władze

CZŁONKOWIE HONOROWI
 
Prezes Honorowy
prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
 
Członek Honorowy
mec. Dariusz Gradzi
 
AKTUALNE WŁADZE STOWARZYSZENIA
Prezes Zarządu

Piotr Czekaj

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Pietras

   
Skarbnik

Agata Brezdeń

Sekretarz

Jakub Rawski

Członek Zarządu

Paweł Wójcik

 

 

 
   
   
Komisja rewizyjna: 
Piotr Kuc – Przewodniczący 

Jarosław Bielewicz

Marcin Buś

Sąd Koleżeński:
Piotr Niwiński

Krzysztof Pałecki

   
Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 150-lecia VLO

Marek Kordylewski