Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Z radością i wielką dumą przyjęliśmy informację, że Gospodarz Naszego Miasta Prezydent prof. Jacek Majchrowski z przyjemnością i nieukrywaną życzliwością objął Honorowym Patronatem Jubileusz 150-lecia V Licem Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.   Panie Prezydencie.- W imieniu całej społeczności V Zakładu:   DZIĘKUJEMY!   Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego […]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z WATYKANU

Niesłychanie miło nam podać do ogólnej wiadomości, że całej społeczności V LO- Wszystkim, z okazji zbliżającego się 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, Papież Franciszek przekazał życzenia i udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa.   Dla podniesienia rangi wydarzenia, przekazujemy tę informację w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w święto Kościoła katolickiego nierozerwalnie związane z Polską, Krakowem, Sanktuarium w Łagiewnikach […]

STYPENDIUM MOJE K5 PRZYZNANE!

Drodzy Piątkowicze! Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej wyłonił laureatów Stypendium MOJE K5. W bieżącym roku szkolnym zostali nimi: Mateusz Kubasiewicz Jakub Migdał – jako laureat Stypendium Fundatorskiego im. Sebastiana Mizery. Stypendystom gratulujemy a wszystkich Zakładników zapraszamy do składania wniosków stypendialnych w kolejnym roku […]