Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Z radością i wielką dumą przyjęliśmy informację, że Gospodarz Naszego Miasta Prezydent prof. Jacek Majchrowski z przyjemnością i nieukrywaną życzliwością objął Honorowym Patronatem Jubileusz 150-lecia V Licem Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.   Panie Prezydencie.- W imieniu całej społeczności V Zakładu:   DZIĘKUJEMY!   Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego […]