Kolejny nabór wniosków do Stypendium MOJE K5

Drodzy Uczniowie – Piątkowicze! Mamy zaszczyt ogłosić, że w tym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja Stypendium Moje K5. Stypendium kierowane jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.  Niezależnie od stypendium przyznawanego na zasadach ogólnych, istnieje możliwość uzyskania Stypendium Fundatorskie im. Sebastiana Mizery. Każdy kandydat ubiegający się o […]