Kolejny nabór wniosków do Stypendium MOJE K5 im. Piotra Kuca

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony. Wnioski prosimy składać do dnia 7 stycznia 2024 roku!

Drodzy Uczniowie – Piątkowicze!

Mamy zaszczyt ogłosić, że w tym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja Stypendium Moje K5 im. Piotra Kuca. Stypendium kierowane jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 

Niezależnie od stypendium przyznawanego na zasadach ogólnych, istnieje możliwość uzyskania Stypendium Fundatorskie im. Sebastiana Mizery oraz Stypendium Fundatorskiego im. Tomasza Pilikowskiego. Każdy kandydat ubiegający się o stypendium zgłasza się jednocześnie do konkursu o stypendia fundatorskie.

Termin składania wniosków upływa 24 grudnia 2023 roku 7 stycznia 2024 roku. Wnioski składa się w formie elektronicznej przesyłając je na wskazany adres e-mail.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail saipk5@v-lo.krakow.pl albo za pośrednictwem Facebooka naszego Stowarzyszenia.

Więcej informacji w zakładce Dokumenty.

Dodaj komentarz