150 lat VLO – o Jubileuszu

 Absolwentki i Absolwenci! 

Drodzy Członkowie Społeczności V Liceum Ogólnokształcącego!

W roku szkolnym 2021/2022 świętowaliśmy 150 lat istnienia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego.

25 kwietnia 2017 r. Zarząd SAIP VLO podjął decyzję o powołaniu kolegi Marka Kordylewskiego na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150-lecia VLO. Marek zorganizował pracę Komitetu i rozpoczęły się przygotowania. To co zobaczyliście podczas obchodów Jubileuszu to wynik społecznego zaangażowania sporej grupy ludzi, którzy nie szczędząc swojego czasu, przygotowali zręby obchodów Jubileuszu.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 150-lecia VLO działa w oparciu o regulamin.

Komunikat #4 Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100 lecia VLO (1972 r.) 

Patronat Honorowy Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego.

Komitet Organizacyjny wraz z Zarządem SAIP VLO oraz Dyrekcją VLO zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego z prośbą o objęcie Jubileuszu naszej Szkoły Prezydenckim Patronatem Honorowy.

Prezydent Jacek Majchrowski przychylił się do tej prośby.

Patronat Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Najstarsza polska organizacja samorządu gospodarczego Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, doceniając potencjał edukacyjny Naszej Szkoły, jak również wpływ jej Absolwentów na środowisko gospodarcze Krakowa, Małopolski oraz Polski objęła patronatem nasz Jubileusz.

Komitet Honorowy Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego.

Komitet Organizacyjny wraz z Zarządem SAIP VLO oraz Dyrekcją VLO zwrócił się z prośbą o zaszczycenie swym udziałem w Komitecie Honorowym Jubileuszu do znamienitych absolwentów.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego zgodził się zostać prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, natomiast Członkami: prof. zw. inż. arch. Witold Cęckiewicz, prof. dr hab. inż Jerzy W. Niewodniczański, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Stanisław Rodziński oraz maestro prof. Antoni Wit.

Skład Komitetu Honorowego Jubileuszu 100-lecia VLO (1972 r.) 

Wydarzenia jubileuszowe.

W ramach obchodów Jubileuszu 150-lecia odbyły się następujące wydarzenia:

  • cykl wystaw „Sztuka na 5”
  • cykl wydarzeń muzycznych
  • Gala Jubileuszowa
  • Bal Jubileuszowy

Zostały również opublikowane Księga Jubileuszowa i Pokłosie Jubileuszu.

Wsparcie.

Obok nieprzeciętnego zaangażowania całej rzeszy ludzi – absolwentów, grona pedagogicznego, uczniów i przyjaciół VLO, obchody Jubileuszu nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego udzielonego przez szereg instytucji i osób prywatnych.

 

Dziękujemy!

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 150-lecia VLO

Zarząd SAIP VLO

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego