150 lat VLO – o Jubileuszu

 

Absolwentki i Absolwenci! 

Drodzy Członkowie Społeczności V Liceum Ogólnokształcącego!

Już za niedługo, bo w roku szkolnym 2021/2022 będziemy świętować 150 lat istnienia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Taka okrągła rocznica wymaga od nas szczególnego zaangażowania. Toteż zabraliśmy się do pracy już jakiś czas temu i powstał:

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego.

25 kwietnia 2017 r. Zarząd SAIP VLO podjął decyzję o powołaniu kolegi Marka Kordylewskiego na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150-lecia VLO. Marek zorganizował pracę Komitetu i rozpoczęły się przygotowania. To co widzicie dziś to wynik społecznego zaangażowania sporej grupy ludzi, którzy nie szczędząc swojego czasu, przygotowali zręby obchodów Jubileuszu.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 150-lecia VLO działa w oparciu o regulamin.

Komunikat #4 Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100 lecia VLO (1972 r.) 

 

Patronat Honorowy Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego.

Komitet Organizacyjny wraz z Zarządem SAIP VLO oraz Dyrekcją VLO zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego z prośbą o objęcie Jubileuszu naszej Szkoły Prezydenckim Patronatem Honorowy.

Prezydent Jacek Majchrowski przychylił się do tej prośby.

Patronat Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Najstarsza polska organizacja samorządu gospodarczego Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, doceniając potencjał edukacyjny Naszej Szkoły, jak również wpływ jej Absolwentów na środowisko gospodarcze Krakowa, Małopolski oraz Polski objęła patronatem nasz Jubileusz.

Komitet Honorowy Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego.

Komitet Organizacyjny wraz z Zarządem SAIP VLO oraz Dyrekcją VLO zwrócił się z prośbą o zaszczycenie swym udziałem w Komitecie Honorowym Jubileuszu do znamienitych absolwentów.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego zgodził się zostać prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, natomiast Członkami: prof. zw. inż. arch. Witold Cęckiewicz, prof. dr hab. inż Jerzy W. Niewodniczański, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Stanisław Rodziński oraz maestro prof. Antoni Wit.

Skład Komitetu Honorowego Jubileuszu 100-lecia VLO (1972 r.) 

 

Co chcemy zrobić?

Czy to wszystko co może się wydarzyć w roku Jubileuszowym? Otóż nie, jesteśmy otwarci na każdy pomysł, przyjdźcie do nas, porozmawiamy!

Program obchodów Jubileuszu 100-lecia VLO (1972 r.) 

 

Czego od Was potrzebujemy?

Jak możecie sobie wyobrazić, a jako Absolwenci VLO wyobraźnię macie bogatą, nie ma możliwości zorganizowania takiego olbrzymiego i kompleksowego wydarzenia, jakim niewątpliwie jest Jubileusz 150-ciolecia VLO bez znaczącego wsparcia finansowego i zaangażowania organizacyjnego wielu osób.

Przygotowaliśmy PROGRAM MECENATU, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje w tym zakresie.

Zapraszamy wszystkich również do zaangażowania w poszczególne wydarzenia/projekty. Piszcie do nas (mail: sa@v-lo.krakow.pl)!

Jak się zarejestrować?

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i jest możliwa za pośrednictwem poniższych formularzy:

              – formularz rejestracyjny –  Gala Jubileuszowa

              – formularz rejestracyjny – Bal Jubileuszowy

              – formularz zamówienia – Księga Jubileuszowa

Prosimy młodsze pokolenie o wsparcie Seniorów w procesie rejestracji.

Jubileusz będzie tak dobry, jak dobrze go razem zrobimy!

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego