Dokumenty

Akty normatywne Stowarzyszenia:

Aktualny tekst jednolity Statutu Stowarszyszenia – uwzględnia zmiany z kwietnia 2022 r.

Stypendium MOJE K5:

Informacja dla kandydatów ubiegających się o stypendium MOJE K5 im Piotra Kuca w roku szkolnym 2022:2023

Regulamin-2022

Uchwała o przeprowadzeniu cyklu stypendialnego w roku 2022:20232022-załącznik-1-Opis celów i charakteru programu stypendialnego + 2022-załącznik-2-Formularz

Sprawozdania (wypełnienie obowiązku ustawowego dla OPP):