Dokumenty

Akty normatywne Stowarzyszenia:

Aktualny tekst jednolity Statutu Stowarszyszenia – uwzględnia zmiany z kwietnia 2022 r.

Stypendium MOJE K5:

Informacja dla kandydatów ubiegających się o stypendium MOJE K5 im Piotra Kuca w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin stypendialny

Uchwała o przeprowadzeniu cyklu stypendialnego w roku 2023/2024Załącznik 1 – Opis celów i charakteru programu stypendialnego + Załącznik 2 – Formularz

Informacja dla kandydatów ubiegających się o stypendium MOJE K5 im Piotra Kuca w roku szkolnym 2023/2024

Sprawozdania (wypełnienie obowiązku ustawowego dla OPP):