150 lat VLO – Komitet Honorowy Jubileuszu

Komitet Honorowy Jubileuszu

150. rocznicy powstania

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

W skład Komitetu Honorowe Jubileuszu wchodzą:

Przewodniczący:

Spotkanie z prof. Adamem Danielem Rotfeldem – od lewej: Marek Kordylewski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu); prof. Adam Daniel Rotfeld; Stanisław Pietras (Dyrektor VLO, Wiceprezes SAIP VLO) 

oraz Członkowie:

Spotkanie z prof. Jerzym Niewodniczańskim – od lewej: Marek Kordylewski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu); Stanisław Pietras (Dyrektor VLO, Wiceprezes SAIP VLO); prof. Jerzy Niewodniczański; Piotr Czekaj (Prezes SAIP VLO)  

Spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem – od lewej: Stanisław Pietras (Dyrektor VLO, Wiceprezes SAIP VLO); prof. Andrzej Nowak; Piotr Czekaj (Prezes SAIP VLO)  

Spotkanie z prof. Krzysztofem Pałeckim – od lewej: prof. Krzysztof Pałecki; Tomasz Pilikowski (Sekretarz SAIP VLO); Marek Kordylewski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu); Stanisław Pietras (Dyrektor VLO, Wiceprezes SAIP VLO); Piotr Czekaj (Prezes SAIP VLO)  

List akceptacyjny maestro prof. Antoniego Wita.

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego