W poszukiwaniu genius loci V LO

Jednym z zadań SAiP jakie sobie wyznaczyliśmy to gromadzenie dokumentacji V LO . Sukcesy szkoły, osiągnięcia, jej pozycja w rankingach, ogólnie jest powszechnie znana. Tutaj, oprócz dumy płynącej z pozycji Szkoły na edukacyjnej mapie Polski, poszukujemy również czegoś bardziej ulotnego, czegoś co składa się na Jej wyjątkowość, mierzoną nie tylko edukacyjnym sukcesem . Szkoła to […]

2017 Witkowski OPEN

     Publikujemy relację z turnieju 2017 Witkowski OPEN, który został wsparty przez SAiP. Gratulujemy publiczności dobrej zabawy, zakładnikom udziału, a zwycięzcom sukcesu. „ 1 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 Samorząd Uczniowski V Liceum Ogólnokształcącego ze wsparciem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V LO inaugurował zmagania 3. edycji turnieju tenisowego Witkowski Open. Turniej odbył się tym […]