O Stowarzyszeniu

NASZE CELE

:: Działanie na rzecz integracji środowiska absolwentów i przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

:: Wspieranie Szkoły w działalności dydaktycznej i kulturalnej.

:: Dążenie do zapewnienia młodzieży uczącej się w Szkole jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, a także możliwości realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych i sportowych itp.

:: Kultywowanie tradycji Szkoły i szerzenie jej wśród swoich członków.

:: Prowadzenie działalności charytatywnej.

:: Szerzenie powyższych celów wśród swoich członków.