Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZEGO

Adres: ulica Studencka 12, 31-116 Kraków

Telefon: 12 422 31 72

e-mail: sa@v-lo.krakow.pl

KRS: 0000280170

NIP: 676-23-66-955

Prosimy o kierowanie wpłat na konta podane w mailach potwierdzających rejestrację do danego programu i stosowanie się do instrukcji w tych mailach. Prosimy o nieużywanie innych kont niż te wskazane w w/w korespondencji. Wpłaty przekazywane w inny sposób mogą nie zostać prawidłowo zaksięgowane i spowodować, iż uczestnictwo w danym programie będzie niemożliwe.