Stypendium MOJE K5

Miło jest Nam poinformować, że na ostatnim posiedzeniu, w dniu 5 września 2017 roku, Zarząd SAiP podjął decyzję o kontynuacji i przeprowadzeniu II Edycji Programu Stypendialnego MOJE K5, kierowanego do uczniów V LO. Ubiegających się, prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z wszystkimi dokumentami. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 29 września 2017 roku. […]