Kolejny nabór wniosków do Stypendium MOJE K5

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony. Wnioski prosimy składać do dnia 21 stycznia 2022 roku!

Drodzy Uczniowie – Piątkowicze!

Mamy zaszczyt ogłosić, że w tym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja Stypendium Moje K5. Stypendium kierowane jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 

Niezależnie od stypendium przyznawanego na zasadach ogólnych, istnieje możliwość uzyskania Stypendium Fundatorskie im. Sebastiana Mizery. Każdy kandydat ubiegający się o stypendium zgłasza się jednocześnie do konkursu o stypendium fundatorskie.

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2021 roku. W tym roku wnioski możecie składać w wygodnej dla Was formie elektronicznej przesyłając je na wskazany adres e-mail.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail saipk5@v-lo.krakow.pl albo za pośrednictwem Facebooka naszego Stowarzyszenia.

Więcej informacji w kategorii Dokumenty.

Dodaj komentarz