STYPENDIUM MOJE K5 PRZYZNANE!

Drodzy Piątkowicze!

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej wyłonił laureatów Stypendium MOJE K5.

W bieżącym roku szkolnym zostali nimi:

  • Mateusz Kubasiewicz
  • Jakub Migdał – jako laureat Stypendium Fundatorskiego im. Sebastiana Mizery.

Stypendystom gratulujemy a wszystkich Zakładników zapraszamy do składania wniosków stypendialnych w kolejnym roku szkolnym.

Dodaj komentarz