S..KS KRO..A

Osiągnięcia sportowe Zakładników, zwanych również Pacjentami, były olbrzymie, rozpisywała się o nich lokalna prasa, czego próbki macie w załączeniu.

Relacjom o osiągnięciach służyła równie   ż oficjalna tablica, na której widniał wykonany szablonowymi literami napis „SKS ORKAN” .

Pewnego dnia, nieznany sprawca zmienił szyk liter uzupełniając brakujące E i K, zapewne „pożyczone” z innego miejsca.
Rezultat był wiadomy, zamiast SKS ORKAN, tablica dedykowana była intymnej strefie życia Profesora.
Problemem było, w czasach powszechnego niedoboru, odtworzenie napisu, gdyż, przy okazji, gdzieś bezpowrotnie zginęła litera „N”.

SKS ORKAN był kuźnią wielu talentów sportowych, w tym tych, którzy obecnie królują na pierwszych stronach gazet, ale to już temat na osobną historię….

Dodaj komentarz