POWRÓT DO TRADYCJI i NORMALNOŚCI

13.10.2021 r., w przeddzień Święta Edukacji Narodowej w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych V  Zakładu.
 
Uroczystość otworzył przemówieniem Dyrektor Stanisław Pietras.
 
Ślubowanie odbyło się w obecności Dyrekcji, Profesorów, Samorządu Uczniowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V LO .
 
Po ślubowaniu miała miejsce uroczystość uhonorowania Absolwentów roku 2020/21. Z rąk Honorowego Prezesa SAiP Krzysztofa Pałeckiego nagrodę otrzymali:
  • Pola Czubak
  • Radosław Żak, którego w zastępstwie reprezentowała Mama wyróżnionego.
Były to dwa ostatnie zegarki w pierwszym 150-leciu V Zakładu!
 
Gratulujemy wyróżnionym Absolwentom.
 
Uroczystość uświetnił występ Chóru V LO.

Dodaj komentarz