Stypendium MOJE K5 2020/2021 – NABÓR OTWARTY!

Drodzy Piątkowicze!

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie ma zaszczyt ogłosić nabór wniosków stypendialnych w ramach programu Stypendium MOJE K5.

W tym roku program wraca w odnowionej formule. W związku z wydłużeniem okresu nauki w Liceum kierowany jest wyłącznie do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Oznacza to, że łączny, maksymalny okres wsparcia jednego Zakładnika niezmiennie wynosi trzy lata.

Dodatkowo w ramach programu przewiduje się przyznanie stypendium im. Sebastiana Mizery. Jest to dodatkowa możliwość uzyskania stypendium, którą zawdzięczamy hojności naszego Absolwenta Pana Sebastiana Mizery. Zgodnie z wolą Fundatora stypendia te kierowane są do uczniów posiadających szczególne osiągnięcia lub uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych lub matematycznych. Wszystkie zgłoszone wnioski stypendialne biorą udział zarówno w konkursie ogólnym, jak i w procedurze przyznawania stypendium fundatorskiego i w związku z tym nie ma potrzeby składania osobnego wniosku o przyznanie stypendium im. Sebastiana Mizery. 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 4 grudnia 2020 roku. Ze względu na pandemię COVID 19 wnioski składane są w ten sposób, że czytelne zdjęcia lub skany wypełnionych i podpisanych formularzy należy przesłać na adres e-mail saipk5@v-lo.krakow.pl . Prosimy nie wysyłać niepodpisanych wniosków stypendialnych. Ze względów technicznych, Stowarzyszenie nie przewiduje możliwości uwierzytelnienia wniosku w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zwracamy ponadto uwagę, że od tego roku obowiązuje zmieniony formularz wniosku stypendialnego oraz nowy regulamin stypendialny.

Wszystkich prosimy o zapoznanie się z dokumentem Procedura ubiegania się o stypendium SAiP, a osoby, które zdecydują się kandydować, także z uchwałą o przeprowadzeniu cyklu stypendialnego 2020/2021 oraz ogólną uchwałą ws. Stypendium Moje K5 dostępną w zakładce Dokumenty.

Przypominamy, że wnioski stypendialne oraz wszelką korespondencję związaną ze stypendium należy kierować wyłącznie na adres e-mail saipk5@v-lo.krakow.pl. Prosimy nie wysyłać wniosków na „ogólny” e-mail SAiP.

Zapraszamy do składania wniosków!

Dodaj komentarz