Nowy termin Zebrania Walnego.

Zawiadamiamy, że Zebranie Walne, które początkowo miało się odbyć dnia 7 kwietnia 2020 roku, zostaje przełożone na dzień 23 czerwca 2020 r., godz. 18.00.

W razie braku quorum, drugi termin Zebrania Walnego planowany jest na dzień 23 czerwca 2020 r., godz. 18.30.

Zebranie Walne odbędzie się w gmachu V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, przy ul. Studenckiej 12.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SAIP VLO

Dodaj komentarz