Zmiana terminu Zebrania Walnego – EDIT: ODWOŁANIE ZARZĄDU

Zawiadamiamy, że Zebranie Walne, które początkowo miało się odbyć dnia 7 kwietnia 2020 roku zostaje przełożone na dzień 26 maja 2020 r..

Posiedzenia Zarządu odbędą się w terminach 8 kwietnia i 26 maja 2020 r., w miejscu, jak podane w poprzednim ogłoszeniu. Na wypadek zmiany terminu posiedzenia w związku z epidemią koronawirusa umieścimy odrębny komunikat.

W związku z epidemią koronawirusa zebranie Zarządu zaplanowane na dzień 8 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się. Informacja, czy termin Zebrania Walnego jest aktualny zostanie podana w późniejszym terminie.

Dodaj komentarz