STYPENDIUM MOJE K5 – ogłoszenie naboru wniosków

Szanowni Państwo, Drodzy Piątkowicze!

Od kilku lat nasze Stowarzyszenie przyznaje uczniom V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie stypendia. 

W tym roku postanowiliśmy, że w okresie drugiego semestru szkolnego zostanie przeprowadzona kolejna edycja cyklu stypendialnego.

Zawiadamiamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 21 stycznia 2020 r. termin składania wniosków został ustalony na dzień 28 lutego 2020 r. Wnioski należy składać wyłącznie na ustalonym formularzu,, dostępnym w zakładce Dokumenty

Zgodnie z Regulaminem wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

  1. kandydaci,
  2. przedstawiciele ustawowi kandydatów małoletnich,
  3. Dyrektor Liceum,
  4. członkowie Stowarzyszenia,
  5. władze Samorządu Uczniowskiego Liceum.

Wniosek niepochodzący od kandydata wymaga złożenia oświadczenia prawnego (część wniosku) przez kandydata, a jeżeli kandydat nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej – przez jego przedstawiciela ustawowego.

Dotychczas, wszystkie wnioski stypendialne składali kandydaci lub ich rodzice.

Stypendium zostanie przyznane na zasadach określonych w regulaminie stypendialnym – uchwale Zarządu z dnia 16 lutego 2016 r. zmienionej uchwałami z dnia 18 września 2018 r. oraz 29 stycznia 2019 r. Tekst ujednolicony uchwały dostępny w zakładce Dokumenty.

Kandydatów, ich przedstawiciel i wnioskodawców prosimy się o zapoznanie z regulaminem stypendialnym oraz Procedurą ubiegania się o stypendium SAiP – informacje na cykl marzec-lipiec 2020 r. – dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty.

Dodaj komentarz