Ogłoszenie o posiedzeniach Zebrania Walnego oraz Zarządu SAiP V LO

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia, Kandydaci i wszyscy Zainteresowani!

Informujemy, że dnia 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 18.00 w budynku V LO w Krakowie przy ul. Studenckiej 12 odbędzie się posiedzenie Zebrania Walnego Stowarzyszenia. W razie nieobecności quorum, drugi termin posiedzenia wyznacza się na godzinę 18.30 tego samego dnia.

Jednocześnie informujemy, że kolejne posiedzenia Zarządu odbędą się w dniach 10 marca 2020 r. (wtorek) oraz 7 kwietnia 2020 r. (wtorek, jednocześnie z posiedzeniem Zebrania Walnego), zawsze o godz. 18.00 w budynku V LO.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – nie tylko członków Stowarzyszenia!!

Dodaj komentarz