RAPORT 2018

Poniżej prezentujemy wyciąg ze Sprawozdania Merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 

Statut oraz regulacje wewnętrzne Stowarzyszenia.

 • Przygotowanie i przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia, dostosowujących Statut do obowiązującego prawa oraz wyzwań stawianych Stowarzyszeniu.
 • Przygotowanie i przyjęcie zmian w Regulaminie Finansowym Stowarzyszenia, dostosowujących Regulamin do zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Formy prowadzenia działalności.

Stowarzyszenie prowadziło działalność w formie projektów zorientowanych na potrzeby Szkoły oraz środowiska absolwentów, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Działania doraźne oraz projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji w okresie październik 2017 do grudzień 2018 r.:

 • Nagroda dla najlepszych czterech absolwentów „Zegarki dla absolwentów roku 2018”.
 • Program stypendialny „Moje K5” – przyznane 3 stypendia w roku szkolnym 2017/2018.
 • Program stypendialny „Moje K5” – przyznane 2 stypendia na rok szkolny 2018/2019.
 • Program stypendialny „Moje K5” – prace nad poszerzeniem formuły o stypendia fundatorskie, umożliwiające wsparcie uczniów V LO przez indywidualnych lub instytucjonalnych fundatorów stypendiów.
 • Organizacja Balu Absolwentów i Przyjaciół V LO edycja 2018 r. W balu wzięło udział 212 Absolwentów i Przyjaciół VLO. Bal zorganizowany był w formule odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • Rozpoczęcie organizacji Balu Absolwentów i Przyjaciół V LO edycja 2019 r. Bal zorganizowany jest w formule odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • Dofinansowanie wsparcia psychologicznego dla klas I-szych w czasie wyjazdów integracyjnych w latach 2017/2018 i 2018/2019.
 • Finansowanie zajęć dodatkowych z fizyki, w zakresie nie objętym programem nauczania, w roku szkolnym 2017/2018.
 • Finansowanie zajęć dodatkowych z matematyki, w zakresie nie objętym programem nauczania, w roku szkolnym 2017/2018.
 • Finansowanie zajęć dodatkowych z matematyki, w zakresie nie objętym programem nauczania, w roku szkolnym 2018/2019.
 • Finansowanie zajęć dodatkowych z filozofii, w zakresie nie objętym programem nauczania, w roku szkolnym 2018/2019.
 • Finansowanie zajęć dodatkowych z fizyki, w zakresie nie objętym programem nauczania, w roku szkolnym 2018/2019.
 • Dofinansowanie działalności Koła Robotycznego przy VLO w roku 2017.
 • Zakup nut na potrzeby Chóru VLO.
 • Wsparcie Chóru VLO w czasie występów w Pałacu Krzysztofory – finansowanie transportu specjalistycznego zakładowego fortepianu.
 • Dofinansowanie programu „FizykOn” realizowanego przez uczniów VLO.
 • Dofinansowanie programu „NutriKids” realizowanego przez uczniów VLO.
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe programu debat Narodów Zjednoczonych VISMUN.
 • Wsparcie udziału wybitnie uzdolnionej uczennicy VLO w obozie naukowym „International Science Camp”.
 • Wsparcie udziału wybitnie uzdolnionego uczenia VLO w obozie naukowym Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Bukareszcie.
 • Dofinansowanie Festiwalu Robotycznego uBot edycja 2018 r. realizowanego przez Szkolne Koło Robotyczne VLO.
 • Rozpoczęcie Konkursu Wiedzy Prawniczej dla uczniów VLO.
 • Dofinansowanie wyjazdu reprezentacji VLO na Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym we Wrocławiu.
 • Dofinansowanie sesji naukowej, organizowanej przez uczniów VLO, dotyczącej Zbrodni Katyńskiej.
 • Wsparcie finansowe projektu szkolnej giełdy podręczników, realizowanego przez uczniów VLO.
 • Wsparcie organizacji szkolnych Zaduszek Jazzowych 2017 r.
 • Wsparcie szkolnego Świątecznego Koncertu Charytatywnego 2017 r.
 • Finansowanie obsługi V LO w zakresie dostosowania do przepisów RODO, w tym zakupu oprogramowania i opracowania procedur dostosowujących Szkołę do nowej sytuacji prawnej.
 • Dofinansowanie wynajmu sali w kinie Kijów na potrzeby zakończenia roku szkolnego 2018/2019 klas III.
 • Dofinansowanie wynajmu Auditorium Maximum na potrzeby ślubowania klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.
 • Finansowanie utworzenia Galerii Wicedyrektorów VLO.
 • Zakup wizualizerów, umożliwiających uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji, na potrzeby zajęć z matematyki.
 • Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, w tym laptopa, na potrzeby nauczania języka polskiego. Zakup finansowany, zgodnie z regulaminem zbiórki, ze środków pochodzących ze zbiórki na tablicę pamiątkową Dyrektora Mieczysława Stefanowa.
 • Wsparcie zakupu oprogramowania i sprzętu informatycznego do sali informatycznej V LO. Zakup dofinansowany, zgodnie z regulaminem, ze środków pochodzących ze zbiórki na tablice pamiątkową Dyrektora Mieczysława Stefanowa.
 • Przekazanie książek do Biblioteki VLO.
 • Zakup lekarstw oraz środków opatrunkowych na potrzeby Ochronki Zakładowej.
 • Wsparcie zakupu dystrybutorów wody pitnej dla uczniów VLO;
 • Dofinansowanie malowania toalet szkolnych.
 • Rozpoczęcie programu „Wywiad z profesorem VLO”.
 • Dalsza aktywizacja strony internetowej SAiP oraz profilu FB SAiP:
  • Opracowanie i opublikowanie szeregu wiadomości dotyczących społeczności V LO.
  • Opracowanie i opublikowanie szeregu artykułów wspomnieniowych związanych ze społecznością VLO.
  • Przebudowa i unowocześnienie strony www SAiP VLO.
 • Rozpoczęcie przygotowań do Jubileuszu 150-lecia V LO:
  • Wyznaczenie podstawowych założenia obchodów.
  • Wyłonienie firmy do celów organizacji Gali Jubileuszowej.
  • Przygotowanie do podpisania umowy z firmą organizatorem (umowa podpisana w 2019 r.).
  • Prace nad ukonstytuowaniem Komitetu Honorowego Obchodów.
  • Prace nad identyfikacją wizualną obchodów.
  • Prace koncepcyjne nad Księgą Jubileuszową.
 • Podjęcie szeregu działań integrujących środowisko VLO:
  • Promocja spotkań rocznicowych absolwentów na stronie www SAIP VLO oraz portalu FB SAiP VLO.
  • Publikacja relacji ze spotkań absolwentów na stronie www SAIP VLO oraz portalu FB SAiP VLO.
  • Publikacja informacji historycznych dotyczących VLO na stronie www SAIP VLO oraz portalu FB SAiP VLO.
  • Organizacja dekoracji i opieki nad grobami nauczycieli i dyrektorów V LO z okazji Święta Zmarłych.
 • Przygotowanie i przyjęcie nowego logo Stowarzyszenia.
 • Akcja reklamowo-informacyjna o przekazywaniu 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszania, z wykorzystaniem przekazu Radio Kraków, ulotek informacyjnych i mailingu.
 • Współpraca z Dyrekcją VLO celem określenia potrzeb Szkoły wynikających z realizowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych, w których Stowarzyszenie może wesprzeć Szkołę.
 • Współpracy z Radą Rodziców VLO celem koordynacji i optymalizacji wsparcia udzielanego społeczności VLO.
 • Współpracy z Samorządem Uczniowskim VLO.
 • Program „Lwiątko” – zakończenie działania programu w strukturach SAiP i przekazanie do innej organizacji społecznej – Fundacji Młodych Fizyków (czerwiec 2018).

Zdjęcie wykonane w hallu wejściowym VLO prezentujące troskę i estymę, jaką Zakładnicy darzą swojego Patrona.

ZARZĄD SAIP VLO

Dodaj komentarz