RAZEM MOŻEMY vSZYSTKO!

W związku z wyborami do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie – SAiP VLO podjęło decyzję wystawienia swojego kandydata. Na to stanowisko jednogłośnie został wybrany kolega Marek Kordylewski. Przy dużym zaangażowaniu w „kampanię wyborczą” Zarządu SAIP VLO, szeregowych członków, a przede wszystkim samego kandydata, udało nam się zdobyć funkcję reprezentanta Rady.
Dzięki temu będziemy mieć wpływ na rozwój organizacji społecznych i właściwe ich postrzeganie, współpracę, a przede wszystkim budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali.
Markowi – Gratulujemy!

Dodaj komentarz