Konkurs prawniczy

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie V Zakładu!

Zapraszamy do udziału w pierwszej (i mamy nadzieję, że nie ostatniej) edycji Zawodów prawniczych dla Uczniów V Liceum. Zawody składają się z dwóch etapów: Eliminacji i Konkursu. Jest to wspaniała szansa na sprawdzenie siebie przed ogólnopolskimi olimpiadami, w których wielu z Was bierze udział!!

Dla najlepszych uczestników przewidziane nagrody rzeczowe i kwalifikacja do płatnej praktyki w kancelarii prawnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Po wstępnej rozmowie z p. Drabczykiem ustaliliśmy, że dobre prace zostaną wynagrodzone także ocenami z wiedzy o społeczeństwie.

Pierwszy etap Zawodów (eliminacje pisemne): 27 lutego 2019 r. godz. 11.00, budynek V LO, sala 36. Tego samego dnia o godz. 14.45 planujemy zorganizować zajęcia, podczas których omówimy rozwiązywany przez Was test. Jest to wspaniały sposób przygotowania się do olimpiad (nie tylko prawniczych!), matury, szkolnych sprawdzianów i wszystkich innych egzaminów, jakich w życiu czeka Was cała masa! Nie dajcie się im – przyjdź i zobacz, jakie pułapki egzaminatorzy najczęściej zastawiają na swoje ofiary :).

Warunkiem oceny pracy i otrzymania jakichkolwiek bonusów jest dostarczenie, najpóźniej do dnia 7 marca 2019 r. prawidłowo wypełnionego oświadczenia. Małoletnim Uczestnikom (których z całym zapałem zapraszamy!!) przypominamy, że oświadczenie wymaga – w kilku miejscach – podpisu Waszych rodziców/przedstawicieli ustawowych.

Dodatkowy materiał obowiązujący uczestników I etapu: E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2018, str. 272-287 (r. XIX – Zastaw). 

 

Uczestników prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą stroną, na której znajdują się dokumenty (oświadczenie, regulamin) oraz informacje Koordynatora Programu i Konkursu.

Arkusze konkursowe:

Egzamin z dnia 27 lutego 2019 + klucz odpowiedzi

Pytania na Konkursie (ustne) – zestawy 6 maj 2019 r,

Komunikaty Koordynatora Programu:

Protokół II etapu Zawodów – Finału

Informacja nr 3

Informacja nr 2 z dnia 17 marca 2019 – wyniki Eliminacji

Informacja nr 1 z dnia 16 lutego 2019 r. dotycząca pierwszego etapu Zawodów

Dokumenty:

Regulamin Zajęć i Zawodów

Obowiązkowe oświadczenie Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego