II DONACJA, Z OLIMPIJSKIMI SUKCESAMI W TLE Z INNEJ BECZKI, A JAKBY CIĄGLE Z TEJ SAMEJ

Skupieni na działaniach związanych z organizacją Jubileuszu 150-lecia V LO, jednocześnie staramy się o ciągłe podnoszenie jakości warunków pracy nauczycieli i uczniów.
 
Ponad dwa lata temu, nasz kolega Grzegorz Czajkowski (1989, IVd) złożył donację celem doposażenia Zakładu w sprzęt naukowo- dydaktyczny. Fundator, sposób wydatkowania uzależnił od swojej wcześniejszej akceptacji. Na te potrzeby ustalona została procedura: projekt – sposób wykorzystania – koszty – kwalifikacja SAiP – akceptacja donatora- realizacja. W ten sposób, staraniem dr. Wojciecha Przybylskiego, na potrzeby Pracowni Chemicznej zakupiony został spektrofotometr, a Instytut Nauk Humanistycznych wzbogacił się o sprzęt komputerowy.
 
Kolejny (duży) projekt „Programowanie w Humanie” ze względu na opuszczenie przez jego autora (prof. Dariusza Martynowicza) murów Zakładu – „spalił na panewce”.
 
Niewykorzystane środki ponownie (drugi projekt) trafiły do Pracowni Chemicznej, która tym razem wzbogaciła się o:
 • laboratoryjną łaźnie wodną
 • laboratoryjną wirówkę
 • pompę próżniową
 • laboratoryjną płytę grzejną
Donator docenił sposób wydatkowania funduszy i ich celowości, z małym zastrzeżeniem co do czasu (niezawinionego przez SAiP) realizacji i przekazał kolejną Donację z zaleceniem szybszego jej wykorzystania.
 
Grzegorz, jesteśmy dumni, że zasłużyliśmy na Twoje zaufanie, będziemy zbierać nowe projekty celem wykorzystania tych funduszy w najlepszy sposób i w możliwie
najkrótszym czasie.
 
BARDZO DZIĘKUJEMY.
 
Równolegle dotarły do nas informacje o sukcesach Zakładu w Olimpiadzie Chemicznej.
 
Okazało się, że jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, która ma 3 laureatów Olimpiady i jednego ucznia wyróżnionego!
 
W szczegółach wygląda to tak:
 1. Michał Lipiec, 1g, laureat, (uczeń prawdopodobnie będzie reprezentantem Polski na 53. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Osace, Japonia, zawody odbędą się w trybie on-line na przełomie lipca i sierpnia)
 2. Julia Tokarska, 2cg, laureatka
 3. Jakub Kusior, 2hg, laureat,
 4. Mikołaj Madej, 2c, wyróżniony

Finaliści:

 1. Wojciech Małecki, 3c,
 2. Karol Sznajder, 2cg,
 3. Hanna Żurek, 2c,

 

Całej grupie i jej naukowym opiekunom, życząc kolejnych sukcesów – Serdecznie Gratulujemy!

Dla Naszego Donatora na pewno jest to kolejny argument potwierdzający, że właściwie wykorzystaliśmy przekazane środki.

Dodaj komentarz