GRATULACJE ZZA OCEANU

Z okazji Jubileuszu 150 lecia V LO otrzymaliśmy kolejne Życzenia.
 
Z Cambridge, z Massachusetts Hall, z samego centrum Harvard University – najlepszej uczelni na Świecie, od Prezydenta (Rektora) Lawrence S. Bacow dotarły do nas gratulacje.
 
Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni i w ten miły sposób uszanowani.
 
Absolwenci Zakładu zdobywają/zdobywali wykształcenie na wielu uczelniach Świata, co przynosi chlubę szkole i sprawia, że V LO im. Witkowskiego jest coraz lepiej rozpoznawalne.
 

Dodaj komentarz