II DONACJA, Z OLIMPIJSKIMI SUKCESAMI W TLE Z INNEJ BECZKI, A JAKBY CIĄGLE Z TEJ SAMEJ

Skupieni na działaniach związanych z organizacją Jubileuszu 150-lecia V LO, jednocześnie staramy się o ciągłe podnoszenie jakości warunków pracy nauczycieli i uczniów.   Ponad dwa lata temu, nasz kolega Grzegorz Czajkowski (1989, IVd) złożył donację celem doposażenia Zakładu w sprzęt naukowo- dydaktyczny. Fundator, sposób wydatkowania uzależnił od swojej wcześniejszej akceptacji. Na te potrzeby ustalona została […]