WYWOŁANI DO GABINETU, – STYPENDIUM MOJE K5

W roku szkolnym 2020/2021 SAiP przyznał 2 stypendia. Podczas roboczego spotkania Zarząd oficjalnie i uroczyście złożył gratulacje jego Laureatom.
 
Stypendia MOJE K5 otrzymali:
Mateusz Kubasiewicz – Stypendium Zwykłe SAiP
Jakub Migdał – Stypendium Fundatorskiego im. Sebastiana Mizery.
 
 
 
Stypendium fundatorskie, to stypendium przyznawane przez SAiP według regulaminu Stypendium Moje K5, po dodatkowej akceptacji przez Fundatora wskazanego beneficjenta.
 
To piękny dar od absolwentów i przyjaciół dla uczniów.
 
Pozostaje liczyć na to, że ta idea znajdzie swoich naśladowców i stanie się to tradycją V Zakładu.

Dodaj komentarz