WYWOŁANI DO GABINETU, – STYPENDIUM MOJE K5

W roku szkolnym 2020/2021 SAiP przyznał 2 stypendia. Podczas roboczego spotkania Zarząd oficjalnie i uroczyście złożył gratulacje jego Laureatom.   Stypendia MOJE K5 otrzymali: Mateusz Kubasiewicz – Stypendium Zwykłe SAiP Jakub Migdał – Stypendium Fundatorskiego im. Sebastiana Mizery.       Stypendium fundatorskie, to stypendium przyznawane przez SAiP według regulaminu Stypendium Moje K5, po dodatkowej […]