KONKURS – masz szansę zapisać się w historii V LO!

Masz szanse zapisać się w historii złotymi zgłoskami, bowiem Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO (SAiP VLO) ogłasza konkurs na logo Jubileuszu 150-lecia V LO.

Projekty logo należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia sa@v-lo.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019r. 

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w Gali Jubileuszowej, która odbędzie się w dniu 23 października 2021r.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia przez autora logo o posiadaniu praw autorskich do logo oraz zgoda na ich przeniesienie na rzecz SAiP VLO w celu przechowywania, rozpowszechniania i przetwarzania dla celów promocji Jubileuszu V LO.

Dodaj komentarz