ZAPALCIE ŚWIATEŁKO!

1 listopada jest dniem szczególnym. To dzień zadumy i refleksji, czas w którym wspominamy ludzi nam bliskich i tych, których życie, czasem pośrednio, czasem bezpośrednio wywarło wpływ na nasze własne. 
Nie zapomnijcie w tym dniu o Tych, którzy odeszli, a byli solą naszego Liceum. 
Przechodząc zapalcie znicz, wspomnijcie Ich. Niech pamięć o Nich trwa wiecznie!

 

Poniżej publikujemy dane o lokalizacji kilku grobowców: patrona, dyrektorów i pedagogów V LO. Będziemy wdzięczni gdy w komentarzach wskażecie lokalizacje które znacie, a nie zostały wymienione; może dołączycie też jakieś zdjęcia. 
Pomoże to w sukcesywnym uzupełnianiu naszej Zakładowej Listy Pamięci. 
Akcja została zrealizowana wspólnymi siłami Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w KrakowieSU V LO i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie – SAiP VLO

AUGUST WITKOWSKI
(01.01.1854 – 21.01.1913)
Rakowice
Kwatera: Ł
Rząd: płn
Miejsce: po lewej Szambeków

HUGO ZATHEY
(1846 – 10.03.1896)
Rakowice
Kwatera U
Rząd zachód
Miejsce po lewej Przybylskich

STANISŁAW POTOCZEK 
(20.03.1911 – 18.01.1977)
Rakowice
Kwatera W
Rząd 1
Miejsce 3,4

MIECZYSŁAW STEFANÓW
(26.08.1930 – 29.06.2013)
Rakowice
Kwatera: L
Rząd: 38
Miejsce: 3

MAREK EMINOWICZ
(11.12.1933 – 13.01.2013)
Rakowice
Kwatera: PAS 8
Rząd: płd
Miejsce: po prawej Wildta

JAN KROK
(22.06.1922 – 20.07.2000)
Grębałów
Kwatera: LXXXI
Rząd: płn
Miejsce: 20

ALEKSANDRA ŻEBRACKA-MELLER
(24.05.1935 – 02.05.2018)
Rakowice
Kwatera: GD
Rząd: 9
Miejsce: 2

BOLESŁAWA SZUMERA
(1944-07-25 – 2006-09-24)
Salwator
Sektor: M
Rząd: 3
Miejsce: 21

LIDIA KLEMPMEROWSKA
(02.07.1923 – 10.06.1985) 
Rakowice
Kwatera AB
Rząd 1 (narożnik)

KAZIMIERA TYSZKIEWICZ
(27.06.1943 – 22.12.2013) 
Rakowice
Kwatera FC
Rząd 6
Miejsce 1

IRENA KACZMARCZYK
(19.06.1931 – 31.01.2012) 
Rakowice
Kwatera XXVII
Rząd 13
Miejsce 10

EWA SOŁTYS
(22.12.1941 – 11.12.1998)
Rakowice
kw. XLVI
Rząd 1
Miejsce 4

CZESŁAWA DUDEK
(21.05.1944 – 03.01.2017)
Bronowice
Kwatera XII
Rząd 6
Miejsce 2

DANUTA LERNER
(05.01.1930 – 05.01.2002)
Batowice
Kwatera CXXIX
Miejsce 11
Rząd 7

MARIA STACHOWSKA
Zm. 7.05.2000
Podgórze – Nowy
Kwatera IIIA
Rząd 1

WŁADYSŁAW MICHALAK
(1944.07.20 – 02.10.2006)
Salwator
Sektor: L
Rząd: 3
Miejsce: 21
 
BRONISŁAWA MAŁEK
Rakowice
1994-01-26
Kwatera XXXIX
Rząd 5
Miejsce 16
OLGA KRZYŻANOWSKA
(05.12.1898 – 25.04.1992)
Rakowice
Kwatera: VII 
Rząd: 2
Miejsce: 31
 
TERESA PAWLIK
(04.08.1939 – 27.08.2007)
Rakowice:
Kwatera XLIX
Rząd Wsch
Miejsce 8

Dodaj komentarz