NOWA TRADYCJA. Upamiętnienie pracy v-ce dyrektorów – kierowników.

10 października, z okazji nadchodzącego Dnia Nauczyciela, w Zakładzie odbyła się uroczystość odsłonięcia portretów v-ce dyrektorów V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie: Zenony Zemanek, Bożeny Brasławskiej, Elżbiety Wolf Zdzienickiej, Reginy Gryboś i Zdzisławy Niewińskiej.

Uroczystość rozpoczęła się przygotowanym przez uczniów Adam Michał Baranowski, Weronika Gryboś, Hania Czubak i Pola Czubak koncertem fortepianowym. 

Wykorzystując uroczystą okazję, w czasie koncertu podziękowano naszemu absolwentowi Igorowi Woźniakowi za wieloletnią pracę przewodniczącego w szeregach Rady Rodziców oraz przywitano Joannę Markiewicz, która w tym roku podjęła się pełnienia tej ważnej funkcji.

Następnie w sali Pokoju Nauczycielskiego dokonano odsłonięcia portretów w połączeniu z laudacją i poczęstunkiem.

W uroczystości wzięli udział: dyrekcja, uczniowie, grono pedagogiczne, przedstawiciele SAiP i Rady Rodziców, oraz liczne grono emerytowanych nauczycieli V LO.
Miano „kierownika zakładu” (nie do końca słusznie przypisywane dyrektorom), to dowód na wyjątkowo ważną rolę v-ce dyrektorów w życiu szkoły. 

Ktoś zna tę historię?

Dodaj komentarz