KOMITET HONOROWY OBCHODÓW 150-LECIA VLO ROŚNIE W SIŁĘ

10 grudnia 2019 r. Zarząd SAIP VLO, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu Honorowego prof. Adama Daniela Rotfelda poprosił długoletniego Prezesa Stowarzyszenia, obecnie zaś Prezesa Honorowego, prof. Krzysztofa Pałeckiego o dołączenie do Komitetu Honorowego.

Wzruszony Profesor Pałecki, absolwent V Zakładu roku 1961, drżącym głosem, podkreślając swoje uczucia do Zakładu, prośbę naszą spełnił.

Śmiało możemy powiedzieć, że Komitet Honorowy rośnie w siłę.

Więcej o profesorze Krzysztofie Pałeckim możecie dowiedzieć się z linków: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Pa%C5%82eckihttp://www.ksp.wpia.uj.edu.pl/krzysztof-palecki. O jego wkładzie w rozwój naszego Stowarzyszenia powie wam więcej ten link: https://saip.pl/o-stowarzyszeniu/historia/.

SAIP VLO

zdj.: Jarosław Bielewicz

Jubileusz 150-ciolecia V Liceum Ogólnokształcącego im Augusta Witkowskiego w Krakowie

Dodaj komentarz