WYWIAD Z PROFESOREM ZAKŁADU!

Pomysł stworzenia filmowego dokumentu poświęconego wychowawcy Pani Profesor Barbarze Tischner powstał wśród absolwentów klasy D-matura 1989, po uroczystych obchodach jubileuszu 25-lecia. Temat powracał na kolejnych rocznicowych spotkaniach, aż przybrał ramy projektu w którym najtrudniejszym zadaniem było pokonanie obiekcji i zgoda bohaterki na wzięcie w nim udziału.   Po opracowaniu scenariusza i przyjęciu przez SAiP opieki […]