PRIMUS INTER PARES

Najbardziej prestiżową nagrodą V Zakładu jest Tytuł Absolwenta Roku. Rokrocznie, SAiP przyznaje to wyróżnienie wskazanym przez Dyrekcję Absolwentom, wyłonionym wśród kilkudziesięciu kandydatów z wyjątkowymi osiągnięciami.   Dzień Komisji Edukacji Narodowej- Dzień Nauczyciela (14 X) jest okazją do uroczystego nadania tego tytułu. Obecne perturbacje przesunęły ten termin o 5 miesięcy- na 11.III.   Absolwentem Roku 2020 […]