WYWIAD Z PROFESOREM ZAKŁADU!

Pomysł stworzenia filmowego dokumentu poświęconego wychowawcy Pani Profesor Barbarze Tischner powstał wśród absolwentów klasy D-matura 1989, po uroczystych obchodach jubileuszu 25-lecia. Temat powracał na kolejnych rocznicowych spotkaniach, aż przybrał ramy projektu w którym najtrudniejszym zadaniem było pokonanie obiekcji i zgoda bohaterki na wzięcie w nim udziału.   Po opracowaniu scenariusza i przyjęciu przez SAiP opieki […]

GRATULACJE ZZA OCEANU

Z okazji Jubileuszu 150 lecia V LO otrzymaliśmy kolejne Życzenia.   Z Cambridge, z Massachusetts Hall, z samego centrum Harvard University – najlepszej uczelni na Świecie, od Prezydenta (Rektora) Lawrence S. Bacow dotarły do nas gratulacje.   Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni i w ten miły sposób uszanowani.   Absolwenci Zakładu zdobywają/zdobywali wykształcenie na wielu […]

II DONACJA, Z OLIMPIJSKIMI SUKCESAMI W TLE Z INNEJ BECZKI, A JAKBY CIĄGLE Z TEJ SAMEJ

Skupieni na działaniach związanych z organizacją Jubileuszu 150-lecia V LO, jednocześnie staramy się o ciągłe podnoszenie jakości warunków pracy nauczycieli i uczniów.   Ponad dwa lata temu, nasz kolega Grzegorz Czajkowski (1989, IVd) złożył donację celem doposażenia Zakładu w sprzęt naukowo- dydaktyczny. Fundator, sposób wydatkowania uzależnił od swojej wcześniejszej akceptacji. Na te potrzeby ustalona została […]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z WATYKANU

Niesłychanie miło nam podać do ogólnej wiadomości, że całej społeczności V LO- Wszystkim, z okazji zbliżającego się 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, Papież Franciszek przekazał życzenia i udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa.   Dla podniesienia rangi wydarzenia, przekazujemy tę informację w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w święto Kościoła katolickiego nierozerwalnie związane z Polską, Krakowem, Sanktuarium w Łagiewnikach […]

STYPENDIUM MOJE K5 PRZYZNANE!

Drodzy Piątkowicze! Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej wyłonił laureatów Stypendium MOJE K5. W bieżącym roku szkolnym zostali nimi: Mateusz Kubasiewicz Jakub Migdał – jako laureat Stypendium Fundatorskiego im. Sebastiana Mizery. Stypendystom gratulujemy a wszystkich Zakładników zapraszamy do składania wniosków stypendialnych w kolejnym roku […]

PRIMUS INTER PARES

Najbardziej prestiżową nagrodą V Zakładu jest Tytuł Absolwenta Roku. Rokrocznie, SAiP przyznaje to wyróżnienie wskazanym przez Dyrekcję Absolwentom, wyłonionym wśród kilkudziesięciu kandydatów z wyjątkowymi osiągnięciami.   Dzień Komisji Edukacji Narodowej- Dzień Nauczyciela (14 X) jest okazją do uroczystego nadania tego tytułu. Obecne perturbacje przesunęły ten termin o 5 miesięcy- na 11.III.   Absolwentem Roku 2020 […]

Z SERCA I OD SERCA PIERWSZY OFICJALNY MECENAT 150 LECIA V LO

11 marca w murach Zakładu odbyło się uroczyste podpisanie pierwszej Umowy Mecenatu 150-lecia V LO.   Miło nam poinformować, że Mecenasem Rozdziału Księgi 150-lecia VLO została firma ICHEMAD Profarb sp. z o.o.   Strony Reprezentowali: dr inż. Radosław Adamek Prezes Zarządu Ichemad Profarb sp. z o.o. mgr Stanisław Pietras- v-ce Prezes SAiP, Dyrektor V LO […]

SYLWESTER INNY NIŻ WSZYSTKIE

Nie tylko ze względu na dość skomplikowaną sytuację epidemiczną.   O północy rozpocznie się rok 2021, w którym będziemy obchodzić Jubileusz 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im Augusta Witkowskiego w Krakowie – Naszego Zakładu.   O planowanych uroczystościach możecie dowiedzieć się tutaj.   Na obecną chwilę procedowanych jest sześć wydarzeń: ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V […]

Stypendium MOJE K5 2020/2021 – NABÓR OTWARTY!

Drodzy Piątkowicze! Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie ma zaszczyt ogłosić nabór wniosków stypendialnych w ramach programu Stypendium MOJE K5. W tym roku program wraca w odnowionej formule. W związku z wydłużeniem okresu nauki w Liceum kierowany jest wyłącznie do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Oznacza to, że […]

Nowy termin Zebrania Walnego.

Zawiadamiamy, że Zebranie Walne, które początkowo miało się odbyć dnia 7 kwietnia 2020 roku, zostaje przełożone na dzień 23 czerwca 2020 r., godz. 18.00. W razie braku quorum, drugi termin Zebrania Walnego planowany jest na dzień 23 czerwca 2020 r., godz. 18.30. Zebranie Walne odbędzie się w gmachu V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, przy […]

Do góry