NOWA EDYCJA STYPENDIUM „MOJE K5” SAiP 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Z radością informujemy, iż w niniejszym roku szkolnym zostanie przeprowadzona druga edycja programu stypendialnego MOJE K5 Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Stypendium kierowane jest do uczniów „V Zakładu”. Termin składania wniosków stypendialnych mija 5 października 2018 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Wszystkich kandydatów prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na stronie internetowej Stowarzyszenia informacją dot. trybu ubiegania się o stypendium.

Wzór wniosku stypendialnego oraz pełna uchwała Zarządu ws. stypendium znajduje się w zakładce ‚dokumenty’.

Tytuł stypendium „MOJE K5” nawiązuje do góry Gaszerbrum 1 Gaszerbrum1 – Hidden Peak – K5 , 8068 m n.p.m.

Najwyższy szczyt z grupy siedmiu Gaszerbrumów.

2 najwyższy szczyt (po K2) w paśmie Karakorum.

11 najwyższy szczyt wśród 14 ośmiotysięczników.

Po raz pierwszy zdobyty w kolejności jako 12 ośmiotysięcznik.

Zimą zdobyty dopiero w 2012 roku – później zdobyty został tylko jeden ośmiotysięcznik (Broad Peak). Nazwa pochodzi od słów rgasha brum, co w języku balti oznacza „Piękną Górę” lub „Świecącą Ścianę”

Hidden Peak – to Ukryty Szczyt

K5 – nazwa wzięta z kolejności oznaczeń mierniczych (tak np. K2 będąc 2 górą Ziemi tylko przypadkowi zawdzięcza swoją nazwę) po prostu –przypadek.

Dodając: ”Przez szczyt przebiega główna grań Karakorum, dzieląc masyw na dwie flanki: północno-wschodnią i południowo-zachodnią. Strona północno-wschodnia jest słabo poznana ze względu na trudny dostęp.” , wymowa i symbolika nazwy stypendium raczej nie wymaga komentarza.

Takie jest nasze stypendium!

Krótko o Stypendium „MOJE K5” SAiP V LO w Krakowie.

Z chwilą narodzin idei stypendium SAiP V LO, powstała dyskusja nad jego kształtem.

Czym ma być nasze stypendium?- Nagrodą czy wsparciem? Kogo wyróżnić stypendium? Według jakich kategorii je przyznawać? Kim powinni być nasi stypendyści?

Odpowiedź wydawałaby się banalnie prosta. Wystarczy określić kryterium i spokojnie czekać na kandydatury. Tylko jak wyznaczyć właściwe kryterium w szkole, w której rokrocznie jest kilkudziesięciu finalistów i laureatów ogólnopolskich olimpiad, są laureaci licznych konkursów, zawodów, olimpiad międzynarodowych, poligloci – znający czasem po kilka języków oraz talenty artystyczne, jakich z przysłowiową świecą szukać? W szkole, w której młodzież uczestniczy w wielu szkolnych i społecznych inicjatywach, a często sama je inicjuje? W szkole, w której uczy się blisko 1000 uczniów i możemy mówić o pełnym przekroju społecznym? Wreszcie w szkole, w której sam fakt zostania jej adeptem już jest sukcesem i wyróżnieniem!

W takiej sytuacji już samo wyróżnienie najlepszych z „najlepszych” stanowiłoby dużą trudność, niejednokrotnie zmuszając SAiP do podejmowania arbitralnych, budzących kontrowersje decyzji. Byłoby powielaniem licznych programów stypendialnych – począwszy od nagród przyznawanych przez Ministra Edukacji Narodowej, a na nagrodach samorządowych skończywszy. Jednocześnie pamiętamy, iż Stowarzyszenie rokrocznie funduje nagrodę Absolwenta Roku, a stypendium mogłoby stanowić inne, unikatowe odznaczenie, niebędące w gruncie rzeczy ani nagrodą za wybitne osiągnięcia, ani wyłącznie wsparciem o charakterze socjalno-rehabilitacyjnym.

Podjęliśmy się wyzwania stworzenia całkowicie wyjątkowego stypendium!

Kierujemy je do uczniów, których cechuje wyróżniające podejście do obowiązków szkolnych, czyli do nauki i uczestnictwa w życiu szkoły. Kierujemy je do tych spośród społeczności uczniowskiej, dla których podjęcie najwyższych „naukowych” wyzwań, z przyczyn sytuacji w jakiej się znajdują, obiektywnie stoi poza granicami ich możliwości, a pomimo tego nie rezygnują z osiągnięcia ambitnych celów – czasem mniejszych i mniej spektakularnych – leżących w „górnej” granicy ich możliwości. Osiągnięcia takiego ucznia są „cichymi” sukcesami, ale w swym wymiarze WIELKIMI, i tą wielkość chcemy wyróżnić.

Chcąc uniknąć posądzenia o brak obiektywizmu w procesie przyznawania stypendium proponujemy kilkustopniowy model weryfikowania wniosków stypendialnych. Poza kontrolą o charakterze formalnym podejmujemy współpracę z Dyrekcją i kadrą pedagogiczną Liceum – zapoznając się z Ich opinią – analizujemy wnioski poprzez powoływaną w każdej edycji cyklu Komisję Stypendialną, a następnie – na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia – podejmujemy ostateczną decyzję w przedmiocie przyznania stypendium.

Nihil novi, czyli „Nic o nas bez nas”

Stypendium MOJE K5 przyznawane jest dla uczniów V LO. I mimo tego, że kierowane jest do zawężonej grupy – chcemy, aby to właśnie sami uczniowie zgłaszali swoje kandydatury, wnioskowali i przygotowywali dokumentację stypendialną. Pragniemy, aby przede wszystkim uczniowie zrozumieli ideę Stypendium SAiP, zaakceptowali jego formułę, w końcu przyjęli je jako swoje.

Mamy nadzieję, iż Stypendium MOJE K5 stanie się stypendium całej społeczności V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie!

Zawsze możesz wesprzeć działalność SAIP VLO. Szczegóły tutaj.

Dodaj komentarz