150 lat VLO – Wywiad z prof. Barbarą Tischner

  

NASI PROFESOROWIE, PEDAGODZY, WYCHOWAWCY

WYWIAD Z PROF. BARBARĄ TISCHNER

w ramach cyklu

WYWIAD Z PROFESOREM

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Mając na uwadze wpływ Profesorów na rozwój Szkoły, wykształcenie i wychowanie pokoleń młodzieży, wśród absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego zrodził się pomysł nowej formy upamiętnienia i dokumentowania jej historii. Wzorując się na działaniach śp. Profesora Marka Eminowicza, który w naszej pamięci pozostawił po sobie nie tylko dziesiątki anegdot i dykteryjek, ale utrwalił wspomnienia w formie filmowej (film „Emin” oraz wieloczęściowy wywiad-rzeka), uznając jednocześnie, że jest to doskonała forma nie tylko dla trwałego upamiętnienia osoby, jak również dokumentowania historii V „Zakładu”, chcemy rozpocząć cykl filmowych wywiadów z profesorami.

W każdym projekcie cyklicznym, najtrudniejsze są początki, toteż subiektywny, ale niepozbawiony obiektywnej oceny, a to ze względu na osobiste doświadczenia inicjatorów projektu, wybór pierwszego protagonisty mógł być tylko jeden: Profesor Barbara Tischner, nauczyciel języka angielskiego w latach 1971-1997, wychowawczyni kilku pokoleń absolwentów.

Wywiad z założenia ma być „wycieczką” wprowadzającą widzów w realia „powszedniego życia” w Polsce, w Krakowie drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu funkcjonowania szkoły (V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie) w latach 1971- 1997. Wywiad będzie przeprowadzony i oparty na autorskim scenariuszu przygotowanym przez Wojciecha Bonowicza, absolwenta V LO, przyjaciela i dokumentalisty rodziny Tischnerów.

Głównymi składowymi scenariusza są:

  • skomplikowane losy rodziny Pani Prof. Tischner;
  • VLO;
  • praca z młodzieżą;
  • ks. prof. Józef Tischner;

W efekcie końcowym powstanie przekrojowy dokument, który przedstawi sylwetkę Pani Profesor, jej zawodowy „warsztat” i historię V Liceum Ogólnokształcącego. Wywiad przybliży również postać ks. prof. Józefa Tischnera z perspektywy Jego relacji rodzinnych.

Na potrzeby projektu przygotowany został regulamin darowizn celowych.

 

 

Mamy nadzieję, że jego sukces, wypracowanie koncepcji, rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwoli w przyszłości na propagowanie idei upamiętnienia ważnych dla Szkoły postaci.

Projekt będzie częścią wydarzeń obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego i jednym z jego celów jest zmotywowanie członków Społeczności do tworzenia podobnej dokumentacji obejmującej historię V Zakładu.

Naszą ambicją jest by powstające filmy dorównywały zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym profesjonalnym wywiadom telewizyjnym, tak aby było możliwe ich szerokie wykorzystanie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej na temat wydarzenia, wesprzeć je finansowo lub zaangażowaniem prosimy o kontakt.

Kierownik projektu: Jarosław Bielewicz.

Adres email: CL_VLO_FILM@outlook.com.

Nr konta bankowego projektu: 64 1240 1431 1111 0010 2000 4308 (Bank PEKAO S.A.).

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego