150 lat VLO – Regulamin zbiórki środków – „Wywiad z prof. Barbarą Tischner”

Regulamin zbiórki środków potrzebnych do realizacji projektu „Wywiad z prof. Barbarą Tischner” w ramach cyklu „Wywiad z Profesorem Zakładu” w celu upamiętnienia historii VLO

Uchwała Zarządu SAiP VLO nr SAiPVLO/2020/06/05 z dnia 23 czerwca 2020 r. o ustanowieniu Regulaminu zbiórki środków potrzebnych do realizacji projektu „Wywiad z prof. Barbarą Tischner” w ramach cyklu „Wywiad z Profesorem Zakładu” w celu upamiętnienia historii VLO.

Zarząd SAiP ustanawia Regulamin zbiórki środków potrzebnych do realizacji projektu „Wywiad z prof. Barbarą Tischner” w ramach cyklu „Wywiad z Profesorem Zakładu” o treści:

 1. SAIP V LO odpowiadając na zgłaszane przez Absolwentów i Przyjaciół  pragnienie upamiętnienia Nauczycieli V LO, a wraz z tym upamiętnienia historii V LO i osób, które tym samym wpłynęły na kształt krakowskiej oświaty, rozpoczyna projekt „Wywiad z prof. Barbarą Tischner” w ramach cyklu „Wywiad z Profesorem Zakładu”:
 2. Został określony wstępny koszt realizacji projektu, w tym kosztów produkcji materiałów filmowych, zdjęciowych, późniejszego ich montażu i kosztów pośrednich. Planowany wstępny koszt przedsięwzięcia to: około 14 000 pln.
 3. Mając na uwadze wdzięczność Absolwentów i Przyjaciół wobec Nauczycieli SAIP VLO liczy na szczodre wsparcie tej szczytnej idei.
 4. Zebrane środki nadmiarowe, które przekroczą kwotę wydaną na projekt Wywiad z Profesorem Zakładu wpłacone na cel stworzenia wywiadu lub filmu o nauczycielce V LO prof. Barbary Tischner zostaną przeznaczone na pozostałe inicjatywy związane z organizacją 150-lecia Liceum.
 5. Środki finansowe będą gromadzone na wydzielonym w tym celu koncie Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie zbiera środki w formie dobrowolnych darowizn.
 7. Wpłaty mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przelewem bankowym na konto o nr 64 1240 1431 1111 0010 2000 4308 w Banku Pekao SA, tytuł przelewu: „Darowizna celowa Projekt Wywiad z Profesorem Zakładu”.
 8. Kierownik projektu prowadzi rozliczenie zgodnie z przepisami prawa. Rozliczenie zebranych środków zostanie zatwierdzone przez Zarząd SAIP.
 9. Dane donatorów, którzy nie życzą sobie opublikowania informacji o udzielonej przez nich darowiźnie zostaną zachowane w tajemnicy, pod warunkiem opatrzenia wpłaty tytułem „anonim” lub równorzędnym.
 10. Lista donatorów, z wyjątkiem donatorów anonimowych,zostanie opublikowana na stronie SAIP po zakończeniu projektu.
 11. Donatorzy, którzy przekażą kwoty wyższe od 1000 pln, zostaną uhonorowani tytułem „Granatowego Mecenasa Wywiadu” poprzez umieszczenie imion, nazwisk (dotyczy osób fizycznych) lub nazw/logo (dotyczy instytucji), w czołówce filmu oraz w materiałach wiązanych z projektem.
 12. Pozostali donatorzy, zostaną uhonorowani tytułem „Bordowego Mecenasa Wywiadu” poprzez umieszczenie imion, nazwisk (dotyczy osób fizycznych) lub nazw (dotyczy instytucji), w napisach końcowych filmu.
 13. Stowarzyszenie deklaruje, że jest organizacją pożytku publicznego, a niniejszy projekt, jak również inne, na które będzie przeznaczona ewentualna nadwyżka finansowa, będą stanowić działania pożytku publicznego, w szczególności w zakresie celów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyciu publicznego i o wolontariacie.

 

Kierownik projektu: Jarosław Bielewicz.

Adres email: CL_VLO_FILM@outlook.com.

Nr konta bankowego projektu: 64 1240 1431 1111 0010 2000 4308 (Bank PEKAO S.A.).

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego