150 lat VLO – Absolwencka Ekspozycja Sztuk Wszelakich – Mecenasi Instytucjonalni

 

 

Absolwencka Ekspozycja Sztuk Wszelakich

Oferta dla Mecenasów Instytucjonalnych

 1. Złoty Mecenas – Główny Patron Wystawy Jubileuszowej.
  1. Wsparcie: 25 000 PLN.
  2. Umieszczenie logo Mecenasa w Księdze Jubileuszowej (przy informacji o wydarzeniu) oraz na wszystkich materiałach związanych z Wystawą:
  3. Umieszczenie logo Mecenasa na blankiecie Zaproszenia, wejściówce kolekcjonerskiej i biletach.
  4. Umieszczenie logo Mecenasa na plakatach reklamowych.
  5. Egzemplarz Księgi Jubileuszowej oraz Katalog z Wystawy* z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  6. Możliwość bezkosztowego uczestnictwa w projekcie „Firma Absolwenta – Biznesowy Sukces Absolwenta” wg zapisów pkt. 4 KSIĘGA JUBILEUSZOWA Oferta reklamowa.
  7. Umieszczenie nazwy Firmy oraz logo w Katalogu Wystawy* oraz Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  8. Tytuł Złotego Mecenasa Wystawy Jubileuszowej wraz ze stosownym Certyfikatem.
  9. 16 wejściówek kolekcjonerskich na Wystawę.
  10. Informacja o Złotym Mecenasie umieszczana w komunikacji medialnej dotyczącej Wystawy.
  11. Umieszczenie logo sponsora na specjalnym banerze sponsorskim przy wejściu na wystawę. Wymiar maksymalny logo (średnica lub przekątna) – 35 cm.
 2. Srebrny Mecenas Wystawy Jubileuszowej – Patron Sali, danej powierzchni wystawowej lub ściany.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 10000 PLN.
  2. Umieszczenie logo Mecenasa na ścianie lub przy wejściu do Sali Wystawowej, której jest mecenasem.
  3. Egzemplarz Księgi Jubileuszowej oraz Katalogu Wystawy* z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  4. Możliwość bezkosztowego uczestnictwa w projekcie „Firma Absolwenta – Biznesowy Sukces Absolwenta” wg zapisów pkt. 4 KSIĘGA JUBILEUSZOWA Oferta reklamowa.
  5. Logo Firmy w Katalogu Wystawy*.
  6. Umieszczenie nazwy Firmy oraz logo w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  7. Tytuł Srebrnego Mecenasa Wystawy Jubileuszowej wraz ze stosownym Certyfikatem.
  8. 8 wejściówek kolekcjonerskich na Wystawę.
  9. Umieszczenie logo sponsora na specjalnym banerze sponsorskim przy wejściu na wystawę. Wymiar maksymalny logo (średnica lub przekątna) – 25 cm.
 3. Brązowy Mecenas Wystawy Jubileuszowej.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 3000 PLN.
  2. Logo Firmy w Katalogu Wystawy*
  3. Egzemplarz Księgi z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  4. Możliwość bezkosztowego uczestnictwa w projekcie „Firma Absolwenta – Biznesowy Sukces Absolwenta” wg zapisów pkt. 4 KSIĘGA JUBILEUSZOWA Oferta reklamowa.
  5. Umieszczenie nazwy firmy w Katalogu Wystawy* oraz Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  6. Tytuł Brązowego Mecenasa Wystawy Jubileuszowej wraz ze stosownym Certyfikatem.
  7. 4 wejściówki kolekcjonerskie na Wystawę.
  8. Umieszczenie logo sponsora na specjalnym banerze sponsorskim przy wejściu na wystawę. Wymiar maksymalny logo (średnica lub przekątna) – 15 cm.

Współpraca z Mecenasami Instytucjonalnymi odbywa się na podstawie Umowy Mecenatu. Szczegóły i warunki do uzgodnienia w trakcie spotkań indywidualnych. W celu ustalenia warunków współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu.

Kierownik projektu: Beata Zuba.

Adres email: CL-VLO_EXPO@outlook.com.

Nr konta bankowego projektu: 28 1240 4533 1111 0010 9989 3795 (Bank PEKAO S.A.).

* – pod warunkiem zgromadzenia funduszy na wydanie Katalogu Wystawy.