150 lat VLO – Księga Jubileuszowa – Oferta reklamowa

 

 

KSIĘGA JUBILEUSZOWA

Oferta reklamowa

 1. Reklama całostronicowa.
  1. Koszt reklamy – 3000 PLN.
  2. Maksymalna ilość reklam całostronicowych w wydawnictwie – 5 (z wyłączeniem reklam Mecenasa Złotego i Mecenasów Srebrnych).
 2. Reklama półstronicowa.
  1. Koszt reklamy – 2000 PLN.
  2. Maksymalna ilość reklam półstronicowych stronicowych w wydawnictwie – 10.
 3. Reklama ćwierćstronicowa.
  1. Koszt reklamy – 1000 PLN.
  2. Maksymalna ilość reklam półstronicowych stronicowych w wydawnictwie – 20.
 4. Projekt „Firma Absolwenta” – Biznesowy Sukces Absolwenta
  1. Koszt umieszczenia artykułu w Księdze – 1000 PLN.
  2. Opis historii sukcesu swojej firmy, której właścicielem/założycielem jest absolwent.
  3. Wielkość: ¼ strony Księgi.
  4. Do umieszczenia w rozdziale 3: Absolwenci V Liceum Ogólnokształcącego.
  5. Umieszczenie logo Mecenasa w sąsiedztwie artykułu. Największy wymiar logo (średnica lub przekątna) nie większy niż 2 cm.

W celu ustalenia warunków współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu.

Kierownik projektu: Marcin Buś.

Adres email: CL-VLO_Ksiega@outlook.com.

Nr konta bankowego projektu: 60 1240 4533 1111 0010 9989 3607 (Bank PEKAO S.A.).