XXX150 lat VLO – Koncert Symfoniczny

KONCERT SYMFONICZNY

z okazji

150. rocznicy powstania

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

26 listopada 2022 r. będzie miał miejsce Koncert Symfoniczny z okazji Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Koncertowi towarzyszyć będą wydarzenia dodatkowe.

Planowany program wydarzenia:

  • 17:00 – Promocja książki „Dyrygowanie sprawa życia i śmierci. Antoni Wit w rozmowie z Agnieszką Malatyńską-Stankiewicz”
  • 18:00 – Koncert Symfoniczny
  • 20:00 – Prezentacja Księgi Jubileuszowej „150 lat Zakładu”

 

Koncert Symfoniczny:

Orkiestra Filharmonii Krakowskiej

maestro Antoni Wit (matura 1961) – dyrygent

Marcin Koziak (matura 2008) – fortepian

Program koncertu.

Repertuar Filharmonii Krakowskiej.

Koncert został przygotowany przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

W celu rejestracji udziału należy skorzystać z poniższego formularza rejestracyjnego. Bardzo prosimy uważną lekturę wszystkich informacji i bezwzględne stosowanie się do instrukcji zawartych w formularzu oraz mailach. Nieprawidłowe wypełnienie formularza lub niestosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną nieudostępnienia wejściówki na wydarzenia. Nie ma możliwości uczestnictwa bez uprzedniej rejestracji.

ZAPRASZAMY!

SAIP VLO

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego