150 lat VLO – Księga Jubileuszowa – Mecenasi Indywidualni

 

 

KSIĘGA JUBILEUSZOWA

Oferta dla Mecenasów Indywidualnych

 1. Bordowy „magna cum laude” Mecenas Księgi Jubileuszowej.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 1000 PLN.
  2. Tytuł dostępny tylko dla 1 Mecenasa.
  3. Egzemplarz numerowany dla Mecenasa, o numerze 5.
  4. Egzemplarz z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  5. Umieszczenie nazwiska w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  6. Tytuł Brązowego Mecenasa Księgi Jubileuszowej.
 2. Bordowy Mecenas Księgi Jubileuszowej.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 500 PLN.
  2. Tytuł dostępny tylko dla 9 Mecenasów.
  3. Egzemplarz numerowany dla Mecenasa, o numerach od 1 do 10, z wyłączeniem numeru 5.
  4. O numerze decyduje kolejność przekazania darowizn.
  5. Egzemplarz z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  6. Umieszczenie nazwiska w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  7. Tytuł Bordowego Mecenasa Księgi Jubileuszowej.
 3. Granatowy Mecenas Księgi Jubileuszowej.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 250 PLN.
  2. Egzemplarz numerowany dla Mecenasa, o numerach od 11. O numerze decyduje kolejność przekazania darowizn.
  3. Egzemplarz z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  4. Umieszczenie nazwiska w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  5. Tytuł Granatowego Mecenasa Księgi.
 4. Błękitny Mecenas Księgi Jubileuszowej
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 150 PLN.
  2. Egzemplarz numerowany.
  3. Umieszczenie nazwiska w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  4. Tytuł Błękitnego Mecenasa Księgi.

Warunki zbiórki funduszy określone są w regulaminie.

Kierownik projektu: Marcin Buś.

Adres email: CL-VLO_Ksiega@outlook.com.

Nr konta bankowego projektu: 60 1240 4533 1111 0010 9989 3607 (Bank PEKAO S.A.).