150 lat VLO – Cykl wydarzeń muzycznych

CYKL WYDARZEŃ MUZYCZNYCH

z okazji 150. rocznicy powstania

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Cykl wydarzeń muzycznych będzie pozwalał na przedstawienie osiągnięć Absolwentów i Uczniów w obszarze związanym z Polihymnią. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie ukończyła bardzo liczna grupa wybitnych muzyków i śpiewaków. Są Oni nadal silnie związani ze Szkołą. Dlatego chcemy w roku jubileuszowym zaproponować cykl koncertów i recitali w ich wykonaniu.

Szkoła nawiązała współpracę  w tym zakresie z rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie, profesorem Stanisławem Krawczyńskim. Wstępnie uzgodniono z rektorem możliwość zorganizowania sześciu recitali w auli ,,Florianka” w roku szkolnym 2021/2022 .

Przewiduje się między innymi:

  1. Recital fortepianowo – wiolonczelowy w wykonaniu Marcina Koziaka – fortepian (jest laureatem licznych nagród, m.in. I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów (Budapeszt 2006), II nagrody i trzech nagród dodatkowych na VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz 2007), jak również półfinalistą i laureatem trzech nagród pozaregulaminowych XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010), półfinalistą XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie (2014) oraz XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Giny Bachauer w Salt Lake City (2014) matura w 2005 roku) oraz Bartosza Koziaka – wiolnczela (jest zwycięzcą 3. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, laureatem oraz zdobywcą nagrody specjalnej na konkursie Praskiej Wiosny i zwycięzcą 11. Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie. Otrzymał także nagrody specjalne na konkursach: im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie oraz ARD w Monachium. W 1998 r. był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, w 2003 r. i 2004 r. stypendystą Rządu Francuskiego. W 2003 r. został uhonorowany nagrodą specjalną Fundacji Kultury Polskiej, przyznaną przez Ewę Podleś).
  2. Recital pieśni autorstwa Stanisława Moniuszki, Franca Schuberta oraz Roberta Schumanna.
  3. Recitale na fortepian oraz skrzypce.

W Szkole działa doskonały chór. W roku jubileuszowym przewiduje się wykonanie w kolegiacie św. Anny kantaty ,,Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” , BWV 131 Jana Sebastiana Bacha oraz kantaty ,,Ich habe genug”, BWV 82 tego samego kompozytora (partie solowe w wykonaniu ucznia V LO Krzysztofa Kamienia – bas).

Najważniejszym wydarzeniem muzycznym będzie wykonanie koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina. Koncert f-moll op. 21 wykona Marcin Koziak (matura w 2005 roku), a koncert e-moll op. 11 wykona Piotr Lara (matura w 2020 roku). Wydarzenie to poprowadzi światowej sławy dyrygent, maestro Antoni Wit (matura w roku 1961). Zakłada się wykonanie tych dzieł w Sali Filharmonii Krakowskiej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej na temat wydarzenia, wesprzeć je finansowo lub zaangażowaniem prosimy o kontakt.

Adres email: sa@v-lo.krakow.pl

Nr konta bankowego projektu: 66 1240 4533 1111 0010 9989 3984 (Bank PEKAO S.A.).

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego