150 lat VLO – Księga Jubileuszowa – Mecenasi Instytucjonalni

 

 

KSIĘGA JUBILEUSZOWA

Oferta dla Mecenasów Instytucjonalnych

 1. Złoty Mecenas – Główny Patron Wydania Księgi Jubileuszowej.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 50 000 PLN.
  2. Umieszczenie logo Mecenasa na tylnej okładce Księgi Jubileuszowej wraz z informacją, że Mecenas jest Złotym Mecenasem Księgi Jubileuszowej. Największy wymiar logo (średnica lub przekątna) nie większy niż 10 cm.
  3. Umieszczenie logo mecenasa na stronie tytułowej Księgi Jubileuszowej wraz z informacją, że Mecenas jest Złotym Mecenasem Księgi Jubileuszowej. Największy wymiar logo (średnica, przekątna) nie większy niż 5 cm.
  4. Umieszczenie logo Mecenasa w stopce spisu treści. Największy wymiar logo (średnica lub przekątna) nie większy niż 2 cm.
  5. Możliwość umieszczenia reklamy Mecenasa, artykułu sponsorowanego lub informacji o jego działalności w rozmiarze do jednej strony.
  6. Podziękowania dla Mecenasa w treści listów umieszczonych w Księdze Jubileuszowej:
   1. Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie;
   2. Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie;
   3. Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
  7. Egzemplarz Księgi Jubileuszowej z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  8. Umieszczenie nazwy Firmy oraz logo w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  9. Tytuł Złotego Mecenasa Księgi wraz ze stosownym Certyfikatem.
  10. Informacja o Złotym Mecenasie umieszczana w komunikacji medialnej dotyczącej Jubileuszu.
 2. Srebrny Mecenas Księgi Jubileuszowej – Patron Rozdziału Księgi Jubileuszowej.
  1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 10 000 PLN.
  2. Tytuł dostępny dla 6 Mecenasów (ilość rozdziałów wg konspektu Księgi Jubileuszowej na dzień 7 czerwca 2020 r.)
  3. Umieszczenie logo Mecenasa w stopce rozdziału, którego jest mecenasem. Największy wymiar logo (średnica lub przekątna) nie większy niż 2 cm.
  4. Możliwość umieszczenia reklamy Mecenasa, artykułu sponsorowanego lub informacji o jego działalności w rozmiarze do jednej strony.
  5. Egzemplarz Księgi Jubileuszowej z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
  6. Umieszczenie nazwy Firmy oraz logo w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
  7. Tytuł Srebrnego Mecenasa Księgi wraz ze stosownym Certyfikatem.
 3. Brązowy Mecenas Księgi Jubileuszowej.
   1. Minimalne wsparcie nie mniej niż 3000 PLN.
   2. Egzemplarz Księgi Jubileuszowej z osobistą dedykacją dyr. Stanisława Pietrasa.
   3. Możliwość umieszczenia reklamy Mecenasa, artykułu sponsorowanego lub informacji o jego działalności w rozmiarze do połowy jednej strony.
   4. Umieszczenie nazwy Firmy w Księdze Jubileuszowej na liście mecenasów.
   5. Tytuł Brązowego Mecenasa Księgi Jubileuszowej wraz ze stosownym Certyfikatem.

Współpraca z Mecenasami Instytucjonalnymi odbywa się na podstawie Umowy Mecenatu. Szczegóły i warunki do uzgodnienia w trakcie spotkań indywidualnych. W celu ustalenia warunków współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu.

Kierownik projektu: Marcin Buś.

Adres email: CL-VLO_Ksiega@outlook.com.

Nr konta bankowego projektu: 60 1240 4533 1111 0010 9989 3607 (Bank PEKAO S.A.).