150 lat VLO – Program Światowego Zjazdu Absolwentów i Przyjaciół VLO

Światowy Zjazd Absolwentów

i Przyjaciół

V Liceum Ogólnokształcącego

w Krakowie

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce. Od 150 lat utrzymuje się w czołówce szkół ponadpodstawowych, a historia tego niezwykłego miejsca, jej wybitnych profesorów i absolwentów jest nierozerwalnie związana z Krakowem.
Chcąc uświetnić odbywający się w roku szkolnym 2021/2022  Jubileusz 150 rocznicy powstania V LO organizujemy szereg wydarzeń prezentujących Szkołę, jej absolwentów, nauczycieli, ich osiągnięcia, jak również integrujących społeczność skupioną wokół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Kulminacyjnym wydarzeniem obchodów będzie Światowy Zjazd Absolwentów i Przyjaciół VLO, który odbędzie się w czerwcu 2022.
Zachęcamy Was do włączenia się w przygotowania roku jubileuszowego oraz do udziału w planowanych wydarzeniach.

Wstępny program Zjazdu zakłada następujące wydarzenia:

„Wystawy Sztuk Wszelakich”

Projekt w swej koncepcji zamierza zderzyć dokonania artystyczne z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, grafiki, rzeźby, ale również ciekawych i nowatorskich projektów architektonicznych i konstrukcyjnych. Przedstawi wpływ absolwentów V LO na rozwój polskiej sztuki współczesnej w okresie stu pięćdziesięciu lat istnienia szkoły.

Miejsca wystaw: Wawel, Centrum Manggha, Pałac Sztuki, Zofia Weiss Gallery, Galeria SARP

Capstrzyk Szczepu „Granatowa Dziewiątka”

W roku 2021 przypada 100 rocznica powstania organizacji harcerskiej w VLO. Historia drużyn harcerskich i szczepu na terenie szkoły to ważna część dorobku szkoły, która świętuje Jubileusz  150 lecia swojego powstania. Grupa dawnych harcerzy i sympatyków Szczepu 9 KDH „Uroczysko” planuje uczcić tą  rocznicę wspólnym spotkaniem w formie  Uroczystego Capstrzyku Harcerskiego, w którego programie znajdą się m.in. apel pamięci i wieczór wspominkowy.

Miejsce: w trakcie przygotowania

„ Forum Cracovianum 2022” – nauka, kultura, biznes

Popularni dziennikarze – autorytety w swojej dziedzinie, przygotowują tezy oraz decydują o doborze uczestników paneli w dziedzinie: nauka, kultura, biznes. W każdym z paneli zostaną m.in. omówione życiorysy i twórczość wybitnych absolwentów VLO i ich wpływ na obecne życie i przyszłość Krakowa, Polski i Europy

Miejsce: Centrum Kongresowe ICE

„Jubileuszowa Akademia 150 lecia VLO ”

Najbardziej uroczysty moment w obchodach Jubileuszu. Wykład wprowadzający wygłosi Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu pan profesora Adama Rotfeld.

Głos zabierze Patron Honorowy Jubileuszu prof. Jacek Majchrowski Prezydent Krakowa.

Dyrektor Stanisław Pietras podsumuje Rok Jubileuszowy oraz dokona wyróżnienia wybitnych „piątkowiczów”.  

Program uświetnią swoim występem artyści – absolwenci i uczniowie V LO

Miejsce : Centrum Kongresowe ICE

„Wieczorna Gala 150 Lecia VLO”

Międzypokoleniowe  Spotkanie Towarzyskie z programem artystycznym, tańcami, poczęstunkiem, jednym słowem wspaniała zabawa jubileuszowa – szczegóły wkrótce!

„Charytatywny bieg wokół Błoń im. Profesora Jana Kroka”

Sport to jedna z dziedzin, które obok nauki odgrywały ogromną rolę w życiu szkoły. Symbolem dbałości o aktywność sportową i prawidłową sylwetkę uczniów był nauczyciel WF profesor Jan Krok, wieloletni wychowawca pokoleń „piątkowiczów”. Chcąc uczcić jego dorobek i wielu innych nauczycieli pobiegniemy w słusznej sprawie. 

Miejsce: KrakówBłonia + Klub Zwierzyniecki (alternatywa boisko szkolne)

W związku z obecną sytuacją pandemiczną daty wydarzeń zostaną podane w późniejszym terminie. W obecnej chwili przewidujemy, że będzie to weekend 24-26 czerwca 2022 r.

Zapisy wstępne są możliwe tutaj.

Kierownik projektu: Piotr Wilczek

Adres email: a05@a05.pl

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego